JIN a JANG vo vzťahoch

Partnerské kombinácie muža a ženy

 

Podľa čínskej metafyziky sa celý vesmír, svet a stvorenie skladá z dvoch polarít JIN a JANG a piatich elementov VODA, DREVO, OHEŇ, ZEM a KOV. Tie navzájom vytvárajú nespočetné množstvo kombinácií a ovplyvňujú tak kolobeh života i cestu každého z nás.
Na tomto princípe je postavená čínska medicína, dietetika, Feng Shui, aj čínska astrológia. Podľa prevažujúcich polarít a konkrétnych elementov sa dá z čínskeho horoskopu vyčítať charakter človeka, jeho schopnosti, talenty, ale aj vývoj jeho cesty a fungovanie v rôznych oblastiach života, vrátane partnerských vzťahov.

 

Vzťahy pod lupou astrológie

Z čínskeho horoskopu je jasne vidieť ako sa daný človek chová v partnerskom vzťahu, aké sú jeho podvedomé predstavy o ideálnom partnerovi, či aký model vzťahu mu vyhovuje. Ak položíme vedľa seba dva horoskopy muža a ženy, vieme určiť kvalitu ich spojenia, vzájomnú kompatibilitu partnerov, aj odhadnúť budúci vývoj tohto vzťahu.
Z konkrétnych horoskopov je tiež jasná polarita každého partnera a to, či sa vo vzťahu prejavuje viac ako JIN či ako JANG. Aj keď sú naše charaktery dané, pri uvedomení si niektorých väzieb, sa dokážeme lepšie naladiť na harmonické fungovanie vo vzťahu, prípadne pochopíme, prečo s konkrétnym partnerom fungujeme práve takto a či nie je čas to zmeniť. Voľby sú totiž v našich rukách. Čím sme zrelší, tým vedomejšie a správnejšie sa dokážeme v živote rozhodovať. Poďme sa teda bližšie pozrieť na to, čo vytvárajú jednotlivé kombinácie muža a ženy vo vzťahoch.

Hneď na začiatok treba povedať, že JIN či JANG charakter človeka sa dá vyčítať len z konkrétneho horoskopu, pričom polaritu určuje deň narodenia. Často sa stáva, že v bežnom živote sa človek prejavuje viac ako JANG – dynamický, aktívny, riadiaci, rozhodujúci o veciach – no v dennom pilieri môže mať pritom JIN profil a v partnerskom vzťahu sa teda môže chovať pasívnejšie, prispôsobivo, jemne, trpezlivo a menej aktívne. Pokojne to však môže byť i naopak. Človek, ktorý je v spoločnosti jinový, introvertnejší a plachý, sa vo vzťahu chová sebaisto a dravo v duchu jangovej polarity. Všetko záleží od usporiadania prvkov v konkrétnom horoskope. To, aká je vaša polarita v partnerských vzťahoch môžete mať odpozorované zo svojho života, naisto sa to však dozviete z čínskej astrológie.

 

ČÍNSKA ASTROLÓGIA PRE PARTNERSKÝ VZŤAH

Ak sa chcete dozvedieť viac o sebe, svojej životnej ceste, o partnerskom vzťahu či o svojej budúcnosti, objednajte si výklad na: horoskopy@badamcreative.sk
Viac info nájdete na: www.horoskopy-lifestyle.sk

 

JIN a JANG kombinácie muža a ženy vo vzťahoch

Z hľadiska polarít poznáme 4 typy partnerských vzťahov. V nasledujúcich riadkoch sa pravdepodobne spoznáte a budete lepšie vedieť ako fungujete v partnerstve, ako funguje váš partner a tiež, čo môžete zmeniť, aby bol váš vzťah harmonickejší a vy ste sa cítili lepšie. Možno zistíte práve to, prečo váš vzťah nefunguje optimálne, prečo narážate stále na tie isté prekážky a vzájomné nepochopenie. Poznanie a uvedomenie si samého seba a stavu vecí, je prvým krokom k náprave. Umenie života spočíva v pochopení a prijatí vecí takých, aké sú, s vedomím, že o všetkom sme sa rozhodli sami a dobrovoľne. Zároveň však máme slobodnú vôľu a môžeme sa kedykoľvek rozhodnúť inak a správnejšie. Zásadnou témou v partnerskom vzťahu je uvedomiť si, či je pre nás prospešný, alebo nie. Položiť si otázku či nás tento vzťah posilňuje, alebo oslabuje? Len potom môžeme robiť nové a lepšie rozhodnutia, či už v aktuálnom vzťahu, alebo si vybrať celkom nový partnerský príbeh, vhodnejší a šťastnejší pre nás samých...

 

JIN žena a JANG muž
 

Z hľadiska tradičnej čínskej kultúry a usporiadania spoločnosti je tento typ vzťahu najfunkčnejší, mimoriadne vhodný a harmonický. Muž má byť ten, ktorý realizuje a rozhoduje, žena sa má chovať podriadenejšie, prispôsobivo a podporujúco. Zjednodušene povedané, muž je ten drsnejší a aktívnejší, žena jemnejšia a pasívnejšia. Aj keď na úrovni vhodnosti polarít sa tento vzťah vníma ako ideálny pre dlhodobý partnerský a rodinný život, ani táto kombinácia sa v dnešnej emancipovanej spoločnosti nezaobíde bez určitých úskalí.

Riziká vzťahu: Jangový muž môže jinovú ženu utláčať svojou expanzívnou energiou a žena pritom nemusí dostávať primerané emočné naplnenie, pochopenie, ani priestor na sebarealizáciu mimo partnerského vzťahu.

Rada pre ženu: Buďte asertívnejšia a otvorene vyjadrite svoje potreby. Či už emocionálne, alebo praktické. Aj keď sa spočiatku stretnete s odmietnutím, čo je typické pre jangového muža, uvedomte si, že máte schopnosť jemne komunikovať a vyslovujte svoje požiadavky znova a znova. Obrusujte povahu svojho muža tak, ako voda obmýva kameň. Pochopte, že vy ste pre neho to správne spojenie. Bez vás by nebol schopný vytvoriť vzťah ani rodinu. Buďte si vedomá svojej dôležitej úlohy a učte sa schopnosti používať svoju ženskú moc pre vyvažovanie vzťahov a pre prospech celku. Nemanipulujte, ani nezneužívajte svoj vplyv a nikdy neodopierajte sex jangovému mužovi. Mohlo by sa vám to vypomstiť.

Rada pre muža: Skúste viac počúvať svoju partnerku, viac komunikujte a nalaďte sa na jej citový svet. To, že ste iný a city máte zatlačené hlboko vo svojom vnútri, prípadne ich nepovažujete za dôležité, ešte neznamená, že sa nedokážete viac otvoriť a byť vnímavejší. Napokon, z hlbšieho citového spojenia, môžete čerpať aj vy a tak sa lepšie naladiť na medziľudské vzťahy všeobecne. Snažte sa tiež o väčšiu rovnocennosť vo vzťahu a dajte svojej žene priestor na to, aby sa mohla realizovať. Doprajte jej trochu slobody a nepresadzujte sa viac, ako je nevyhnutné.


JIN žena a JIN muž

Spojenie dvoch jemných bytostí prináša okúzlenie a hlboké porozumenie partnerov najmä v citovej oblasti. Jinový muž je schopný naladiť sa pocity ženy, na jej starosti a problémy, dokáže ju pochopiť a podporiť, je vnímavý a starostlivý. Zdieľanie a rovnaké naladenie je beneftitom pre obidvoch partnerov. Ruka v ruke s tým ide neha a sexualita, plná láskania a zmyselných dotykov. Zdalo by sa, že žena môže byť s takýmto typom muža nanajvýš spokojná. A predsa!

Riziká vzťahu: Spojeniu dvoch jinových a pasívnejších ľudí chýba určitý akčný moment, rozhodnosť, jasné postoje a dynamika, ktorá by posúvala vzťah dopredu. Často ich k pozitívnej zmene donútia len udalosti zvonka, či časové aspekty – v prípade, ak im príde do života vhodný jangový rok, či 10-ročný cyklus. Inak môžu byť tieto vzťahy dlhodobo na mŕtvom bode a bez vývoja. Problémom môže byť najmä jasné rozhodnutie pre spoločný život, svadbu, dieťa, či bývanie... Jinový muž býva slabší pri realizácii svojich plánov a transparentné postoje tiež nie sú jeho silnou stránkou. Toto môže jinovej žene napokon vadiť, pretože, ako tá slabšia, očakáva vedenie a oporu.

Rada pre ženu: Ak ste vo vzťahu s jinovým mužom, je dôležité ho čo najviac podporovať a povzbudzovať k aktivite. Žena prináša možnosti, muž realizuje. Nie naopak. Ak nechcete aby váš partner a vzťah stagnoval, učte ho preberať zodpovednosť a posúvajte váš vzťah dopredu po malých krokoch. Inšpirujte ho, no nerobte kroky za neho. Máte schopnosť muža viesť a napokon môžete dostať váš vzťah tam, kam si želáte. Chce to však veľa trpezlivosti a času. Napokon, keďže ste JIN, je vytrvalosť vašou silnou stránkou😊.

Rada pre muža: Prešľapovanie na mieste je síce bezpečné a príjemné, no vašu partnerku to môže prestať po čase baviť. Ste muž, máte v sebe prirodzene dostatok jangovej energie. Rozvíjajte ju. Jedzte viac mäsa, športujte a doprajte si adrenalínové zážitky. Podporujte svoju mužskú silu JANG a 10 krát za deň sa pre niečo jasne rozhodnite. Buďte vo vzťahu ten silnejší, buďte vodcom a udávajte smer. Uvedomte si, čo naozaj chcete, a chovajte sa transparentne.


JANG žena a JIN muž

Táto kombinácia vyhovuje mužom, ktorí sa radi vezú a zmieria so životom „pod papučou“. A tiež ženám, ktoré radi všetko organizujú a dirigujú, vrátane rodinného života a svojho partnera. Je to dosť bežný model, ktorý určite poznáte aj z jedného vtipu. Manželia sú na večierku a žena hovorí mužovi: „Obleč si svetrík.“ Muž odpovedá: „Ideme už domov, alebo mi je zima?“
😊. JANG je žena v nohaviciach, ktorá sa realizuje v mužskej roli a slabší muž JIN ju poslúcha a nasleduje. Zdanlivo by im to mohlo vychádzať. Ako je to však v skutočnosti?


Riziká vzťahu: Otočené polarity vo vzťahu neveštia nič dobré. Jangovej žene tento partner dlhodobo nebude stačiť, ani ju uspokojovať po nijakej stránke – či už praktickej, citovej alebo sexuálnej. Silná žena má jednoducho viac energie a poráža ho na každom fronte. Jeho jinovú stránku nedokáže oceniť. Zo začiatku ju mohli pritiahnuť jeho pozitívne vlastnosti ako oddanosť, zmysel pre emócie, trpezlivosť, či schopnosť robiť kompromisy. No z dlhodobého hľadiska potrebuje viac. A tak robí scény, kričí, vyčíta, je nespokojná... to všetko v snahe primäť ho k väčšej aktivite. To však jinový muž môže znášať len do určitej miery. Je to predsa len chlap a má svoje ego. Pokojne sa môže stať, že sa jedného dňa zbalí a odíde k slabšej partnerke, kde sa môže cítiť silnejší a viac ohodnotený.

Rada pre ženu: Rešpektuje svoj výber. Ak ste si vybrali tohto partnera, mali ste na to svoje podvedomé dôvody – rodina sa v matriarchálnom systéme riadi ľahšie a všetko máte vo svojich rukách, nemusíte s nikým bojovať. Potom oceňujte svojho partnera každý deň za to, že rešpektuje vašu pozíciu a stavia vás na piedestál. Je pravdou, že jangová žena by si mala vybrať jangového partnera, aby dosiahla rovnocennejší vzťah a cítila v partnerstve ako tá slabšia, pretože to je prirodzená potreba každej ženy. Ale bol by tento vzťah rovnako ľahký a dobre manažovateľný ako je ten váš? Určite nie. Preto podporujte vo svojom partnerovi jeho sebahodnotu, nepredbiehajte ho vo všetkých aktivitách, buďte jemná, trpezlivá a nechajte ho rozhodovať a riešiť veci,   akokoľvek by ste mali pocit, že vy to urobíte lepšie. 

Rada pre muža: Nevzdávajte to. Nenechávajte kormidlo života iba v rukách svojej ženy, lebo časom sa môže stať, že prídete o svoju mužskú hodnotu i o libido. Buďte asertívni, určite si v spoločnom živote teritóriá, na ktorých budú kompetencie o rozhodovaní len vaše. Aj jangová žena potrebuje občas pocítiť zdravé hranice. Buďte autonómni, majte svoju prácu, svojich priateľov a svoj svet. Oceňte svoju ženu za všetko, čo robí pre váš vzťah či rodinu, no zároveň vyjadrite postoj, že všetko robiť nemusí a že mnoho vecí zvládnete rovnako dobre, alebo lepšie. A naozaj to urobte. Buďte hlavou rodiny a udržte si toto postavenie.

 

JANG žena a JANG muž

Na prvý pohľad hotová pohroma. Žena, ktorá sa chová ako muž, má svoje ego, potrebu rozhodovať sama o svojom živote a nerada sa podvoľuje vôli muža len tak, bez racionálneho dôvodu. Vzťah s jangovým mužom preto pre ňu nemusí byť úplne jednoduchý. Pre jangovú ženu je však silnejší muž určite vhodnejší a inšpiratívnejší partner, ako slabší s jinovou polaritou, aj za cenu občasných stretov, hádok a konfliktov. Napokon, môžu títo dvaja vytvoriť veľmi dynamickú a dobre fungujúcu dvojicu, ktorá bude stredobodom spoločnosti a bude si rozumieť v aktívnom životnom štýle. Nudiť sa rozhodne nebudú.

Riziká vzťahu: Je pravdepodobné, že nikto nikdy neustúpi a rôzne spory budú na dennom poriadku. Takýto vzťah zvládnu iba dvaja mimoriadne zrelí ľudia, ktorí talianske manželstvo premenia na zábavnú jazdu húsenkovou dráhou a konflikty budú brať ako príležitosť pre sebarozvoj. Namiesto pretláčania sa naučia rešpektovať toho druhého. Bez lásky to nepôjde! Práve ona je tou kúzelníčkou, ktorá ich vždy vráti na spoločnú cestu. V takomto vzťahu hrozia časté odluky a rozchody, kým sa každý z partnerov nenaučí rešpektovať prirodzený temperament toho druhého. A kým žena neprijme svoju pozíciu JIN a nezačne byť jemnejšou a prispôsobivou partnerkou.

Rada pre ženu: Nebojujte! Máte pri sebe silného partnera, ktorý sa o všetko postará, tak prečo si znempríjemňovať život? Potlačte svoje ego a svoj hnev. Tento vzťah môže fungovať len vtedy, keď ukážete svoju slabosť, ženskosť a mäkkosť. Prehliadnite rôzne negatívne formy správania vášho partnera, neriešte to v danej chvíli, ale až po čase. Ste zraniteľná? Samozrejme, veď ste žena a máte na to právo! No neurážajte sa, nevracajte mu to rovnakou mincou, ale hovorte o tom – mierne a pokojne. Vyjadrite svoje city, či už pozitívne alebo negatívne, a komunikujte skôr ako začnete konať. Robte kompromisy. Nečakajte, že to urobí váš partner. Jangový muž si neprizná svoje chyby, aj keby mal riskovať čokoľvek. Ak budete bojovať, zbytočne vyčerpáte seba aj tento vzťah. Kultivácia tohto vzťahu je preto predovšetkým vo vašich rukách. Ukážte, že ste slabšia a že ho potrebujete.

Rada pre muža: Aj vaša partnerka, akokoľvek silná a schopná, je len žena. A potrebuje city. Aspoň občas jej vyjadrite obdiv a lásku. Ak vás nahnevá svojou vzpurnosťou a otvorenosťou, rozmýšľajte nad tým, aký mala dôvod a obrusujte svoju komunikáciu a správanie tak, aby ste ju zbytočne nezraňovali. Je to silná žena, ktorá dokáže existovať aj sama. Neriskuje, že vás opustí pre vašu aroganciu, výbušnosť a necitlivosť. Nechcete predsa poslušnú samičku, ktorá vám bude pritakávať na všetko, čo poviete. Preto ste si vybrali práve ju. Táto žena vám navždy bude rovnocenným partnerom a kamarátom do dažďa. Tak sa k nej chovajte ako k pokladu, ktorý sa vám podarilo získať.