India bola vždy známa pre svoj mysticizmus, bohatú a zachovanú starobylú kultúru, náboženstvo a tradície. India je krajinou, kde je duchovná filozofia a duchovná cesta súčasťou každodenného života. Je to zem, v ktorej pred niekoľkými tisícročiami žilo sedem veľkých svätcov, staroindických mudrcov – „mahárišiov“. Hovorí sa, že boli na takej vysokej úrovni vedomia, že dokázali vidieť naprieč časom a priestorom do ďalekej budúcnosti. S touto schopnosťou vedeli vidieť osudy mnohých ľudí v budúcnosti aj tých, ktorí sa ešte nenarodili...

 

TECHNIKA PALMOVÝCH LISTOV

Svoje poznanie zachovali pomocou starobylej techniky zápisom na vysušené prírodné palmové listy pre budúce generácie. S pomocou svojich žiakov spísali na tieto palmové listy osudy tých, ktorý sa prídu na svoj osud v budúcnosti opýtať – ako radu a súcitnú pomoc pre konkrétne, osobné životy mnohých ľudí. Na tieto palmové listy vyryli starobylý text v archaickej tamilštine a rytinu vysypali zvláštnymi farbami a popolom. Listy sa uchovávajú pomocou zvláštneho oleja z pávích pier a byliniek, ktoré majú ochrannú funkciu pred škodcami, plesňami, požiarmi a zničením, tak ako majú aj magickú ochrannú funkciu. Každých 300 až 500 rokov sa listy podľa svojho stavu prepisujú a uchovávajú sa v štátnych knižniciach a súkromných rodinách v juhovýchodnej Indii, v štáte Tamilnád. O tieto listy sa starajú kňazi, ktorí sa nazývajú “nádí“ – vykladači osudu. Títo kňazi študujú niekoľko rokov archaický jazyk – starotamilštinu, ktorá sa číta z listov, ale tiež sa spieva a interpretuje, nakoľko obsah na liste je písaný vo veršoch a spevoch.

 

ČÍTANIE OSUDU UŽ AJ CEZ SKYPE

Knižnice palmových listov boli založené pred 5-15 tisíc rokmi. Pre väčšinu ľudí však zostávajú neznáme. Ani samotní kňazi, ktorí sa o knižnice starajú, sa nesnažia o ich spopularizovanie. Každý človek, ktorého list sa v knižnici nachádza, príde z vlastnej vôle. V palmových listoch sú zaznamenané osudy mnohých ľudí, no nie všetkých. V dobe moderných technológií už netreba kvôli výkladu cestovať tisícky kilometrov. Kto zacíti potrebunechať si prečítať svoj osud, môže sa s vykladačom osudu “nádí“ spojiť aj cez skype, prostredníctvom svojho sprievodcu. Jedinou potrebnou informáciou je odtlačok palca. U mužov je to pravý a u žien ľavý palec. Podľa odtlačku palca na ruke, ktorý je jedinečný pre každého človeka, vyhľadá vykladač pár zväzkovz knižnice, v ktorých by jeho palmový list mohol byť. Odtlačky palca sa dajú roztriediť do 108 kategórií v tradícii palmových listov, podľa línií, slúži to ako akési abecedné roztriedenie kníh. Keď kňaz nájde zväzky, v ktorých je v každom z nich asi 40 až 50 jednotlivých listov, kde by sa list mohol nachádzať, začne sa prvá fáza výkladu – hľadanie palmového listu človeka, ktorý sa prišiel spýtať na svoj osud, a ktorého vidí kňaz často nečakane, neplánovane až v dobe tohto rituálu výkladu.

 

HĽADANIE VÁŠHO LISTU

Vykladač začne klásť jednoduché identifikačné otázky z prvej kapitoly listu, na ktoré sa smie odpovedať len slovom áno alebo nie. Tieto otázky sú len navádzacie a obsahujú základné, identifikačné informácie. Pokiaľ odpoviete na všetky otázky pravdivo slovom áno, bude zjavné, že sa jedná o váš život a váš palmový list. Pokiaľ odpoviete čo i len na jednu otázku nie, kňaz obráti ďalší list zo zväzku a číta z ďalšieho listu. Ak sa váš list nájde, kňaz vám povie takmer všetko o vašom živote –vaše meno a mená ľudí, ktorí sú s vami úzko spojení, dátum vášho narodenia, vaše znamenie a deň kedy ste sa narodili, oblasť vašej práce alebo záujmov, vaše vzdelanie, informáciu, či sú v dobe výkladu vaši rodičia ešte na tomto svete, či máte deti a koľko, prípadne ich mená, mená vašich bývalých partnerov a tiež to, či máte momentálne romantický vzťah, manželstvo, alebo nie, koľko máte súrodencov a v akom poradí ste sa narodili, ale aj meno človeka, ktorý je vaším kľúčovým životným partnerom a tiež vaše tajné plány alebo túžby, myšlienky, životný cieľ či poslanie... Po tejto identifikácií si kňaz urobí prestávku pre svoje modlitby a rituály a nastane druhá fáza výkladu – čítanie vášho osudu z palmového listu prvej, základnej kapitoly, kde je v energetickej forme prítomný jeden zo svätcov – “mahárišiov“. Ríšiovia, podľa legiend, stále žijú ako nefyzické bytosti a dozerajú na chod knižníc a vykladači osudu “nádí“ slúžia ako médium, cez ktoré hovoria samotní rišiovia.

 

ČO VÁM VYKLADAČ ODHALÍ?

Listy nie sú písané od dátumu narodenia človeka, ale väčšinou odo dňa, kedy sa človek príde spýtať na svoj osud. Väčšinou je to v správny čas, pokiaľ nie je ten správny čas, list jednoducho nie je k dispozícii, môže sa nájsť v inom čase, no nemusí... nie všetci ľudia majú svoj palmový list. Správny čas môže byť križovatka života, čas, v ktorom potrebuje človek veľkú pomoc a radu, tak ako aj smer, či vhľad do určitej situácie... Niektorý kňaz môže hovoriť veľmi podrobne o vašej minulosti, iný zas prejde ihneď na budúcnosť od roku, ktorý vám pravé beží v troch až piatich ročných obdobiach, kedy opíše konkrétne udalosti, čo sa udeje vo vašom živote, až do doby, kedy odídete z tohto sveta. Pravdaže môžete vopred povedať, že nechcete počuť o žiadnom čase smrti, aj vašej, ani vašich blízkych. Vykladači “nádí“ sú mimoriadne vnímaví, láskaví a ich vysoká duchovná úroveň im umožňuje naladiť sa na aktuálne potreby človeka a sprostredkovať vyššie poznanie zmyslu udalostí. Prezradia vám toľko, aby vám pomohli a dali vám radu a správny smer v danej situácii, no nie priveľa, aby vám nezobrali vlastnú skúsenosť. Môže sa stať, že aj keď ste v ťažkej životnej situácii, odídete z výkladu inšpirovaní a šťastní. Pokiaľ príde na výklad niekto veľmi mladý, často sa stane, že mu prečítajú len predpoveď na najbližších pár rokov a odporučia mu prísť znovu – v inej etape života. Veľmi mladý človek nemá ešte dosť vlastných skúseností na to, aby mohol porozumieť všetkému. Po tomto výklade máte možnosť sa opýtať na veci, ktoré vás zaujímajú a sú pre vás najdôležitejšie. Väčšinou je otázok veľmi málo, lebo počas výkladu vám už “nádí“ intuitívne odpovedia presne na to, na čo ste sa prišli spýtať. Čítanie z vášho palmového listu môže trvať aj niekoľko hodín, alebo celý deň, no niekedy len dve hodiny, záleží to aj od toho ako rýchlo sa nájde váš palmový list. Výnimočné je, že kňazi “nádí“ vám nič neveštia, alebo nehovoria to, čo si myslia, ale naozaj čítajú, spievajú vám z listov a interpretujú to, čo je tam napísané. Môže sa stať, že vám na niektorú otázku neodpovedia, najmä ak sa týka osudu iného človeka, pretože čítajú váš list a nie list niekoho iného. Niektoré veci majú zostať tajomstvom a súkromím iných.

 

POZNANIE KARMY A PREČISTENIE ŽIVOTNEJ CESTY

Po tomto výklade však príde najdôležitejšia časť pohľadu Indov – čítanie kapitol Shanti a Deksha, ktoré sú podmienkou vášho výkladu. Rozpovedia vám v nich príbeh – jeden z vašich minulých životov, ktorý nie je rozprávkou, príbeh, ktorý má najdôležitejší vplyv a dopad na váš súčasný život, a ktorý vám spôsobuje problémy, bloky alebo odďaľuje naplnenie vášho osudu.Opíšu vám detailne v ktorom období ste žili tento minulý život a kde, či ste boli muž alebo žena a čonesprávne z duchovného či morálneho hľadiska ste robili, čím ste ublížili iným a čo je to, čo vám vytvorilo negatívnu karmu (dôsledok vašich činov), ktorá vám v súčasnosti spôsobuje problémy. Je pravdepodobné, že odrazu pochopíte prečo sa vám stali niektoré veci, ktoré ste si vôbec nezaslúžili a možno ich budete vedieť lepšie prijať s poznaním, že ste ich vytvorili vlastnou vôľou v minulom živote. Toto je najdôležitejšia časť z pohľadu kňazov “nádí“, pretože cieľom vykladania osudu z palmových listov je sprostredkovať človeku prečistenie predchádzajúcej karmy, cez pochopenie minulých činov a tiež pomocou rituálov a modlitieb, ktoré Indovia nazývajú “púdža“ – nápravné opatrenia alebo liek. Pokiaľ človek slobodnou vôľou tieto rituály vykoná a drží sa niektorých rád kňazov, potom sa predpovede z palmových listov napĺňajú, najmä v tých najdôležitejších a osudových bodoch. Prečistenie karmy, spoznanie našej životnej cesty a vylepšenie osudu je kľúčovým zmyslom čítania z palmových listov. Keď sa osud jedného človeka zlepší, má to priamy vplyv na životy ďalších ľudí, ktorí sú s ním najbližšie spojení. Pred tisíckami rokov mali indickí mudrci a jasnovidci “rišiovia“ potrebu pomôcť budúcim generáciám. To je dôvod prečo nám v palmových listoch zachovali cenné mystické a duchovné posolstvo.

 

NA KOĽKO SI VYTVÁRAME SVOJ OSUD?

Mystérium knižnice palmových listov môže vyvolávať celý rad metafyzických otázok, akými sú slobodná vôľa a osud človeka, čas a budúce udalosti, ktoré sú dané, no ktoré zatiaľ neprežívame, vytváranie si osudu vlastnými rozhodnutiami, vôľa a možnosť voľby každého z nás a schopnosť realizovať svoje plány, učiť sa na vlastných skúsenostiach a rozvíjať sa cez poznanie... Kde je tá hranica medzi našimi vlastnými možnosťami a nasledovaním predurčeného osudu? Podľa Indov, ktorí veria v minulé životy, si vytvárame v súčasnom živote vlastnou vôľou len 30 percent osudu, no 70 percent osudu je už vytvoreného a daného, našimi činmi z minulosti. Je však pravdou, že niekto má viac možností volieb vo svojom osude, a niekto ich má oveľa menej. Náš svet nie je len materiálny a naše poznanie nie je konečné. Sú veci, ktoré presahujú naše vnímanie, udalosti, ktoré sa dejú nezávisle na našej vôli, náhody, ktoré nedokážeme ovplyvniť... Zážitok čítania osudu z knižnice palmových listov preto nie je otázkou viery, ale vyššieho poznania, pochopenia súvislostí a prijatia svojej životnej cesty a poslania. Sprostredkovanie výkladu osudu z knižnice palmových listov: andreasestakova@hotmail.com text_ Andrea Šestáková