Muž a žena sú ako jin a jang. Ich energia má opačnú polaritu, sú slnkom a mesiacom, dňom a nocou. Jeden bez druhého nemôžu existovať a každý z nich v sebe nesie určitú časť toho druhého. Až keď sa a tieto dva aspekty spoja, vznikne jednota, mystické spojenie, v ktorom sa môže zrodiť život.

 

Protiklady, ktoré sa priťahujú

Staré kultúry mali život vo veľkej úcte a všetko, čo bolo spojené so sexualitou a plodnosťou, bolo považované za posvätné. Bohovia a predovšetkým bohyne plodnosti sa tešili veľkej obľube, ľudia sa k nim modlili, prinášali im obety a na ich počesť robili rituály. Tie im mali zabezpečiť bohatú úrodu aj potomstvo. Rodina a starostlivosť o deti tvorili základ, na ktorom bola postavená celá spoločnosť. Muži v nej mali odjakživa úlohu lovcov a bojovníkov, ktorí zabezpečovali živobytie a ochranu. Ich prednosťami boli sila, odvaha, rýchlosť a výbušnosť, vďaka ktorým dokázali vyhrať boj alebo uloviť mamuta. Mužská energia je jangová, aktívna a nesie v sebe kvalitu ohňa, slnka. Má tendenciu dobýjať, ovládať, riadiť. Vytvára formu, pevné základy, na ktorých možno stavať. Jang je čistým potenciálom, ktorý však na to, aby sa mohol manifestovať, potrebuje svoj komplement – jin. Ženská energia má opačné kvality ako mužská, je poddajná, mäkká a plynie ako voda, prispôsobujúc sa svojmu prostrediu. Jej atribútom je pasivita a symbolom mesiac, ktorý prijíma slnečné lúče a odráža ich, aby sám mohol zažiariť. Žena dokáže naplniť formu, ktorú vytvoril muž, takým spôsobom, že z nej bude prekypovať život. Všetko, čoho sa jej ruka dotkne, akoby získalo jedinečnú pečať jej osobnosti. Úlohou ženy od nepamäti bolo starať sa o rodinu, vychovávať deti a vytvárať to povestné “teplo domova“, do ktorého sa každý bojovník vždy s radosťou vracal po ťažkom boji.

 

Poslanie muža a ženy

V minulosti bolo jasne dané, kto má akú úlohu v rámci spoločnosti a čo je náplňou jeho práce. Moderná doba prevrátila tradičné hodnoty naruby a namiesto rovnováhy protikladov vznikla nerovnováha. V dnešnom svete má jasnú nadvládu mužský princíp, zatiaľ čo ten ženský je zatláčaný do úzadia. V pracovnej oblasti sú dnes zadefinované kritériá úspechu na základe výkonu a efektivity práce, a to znamená urobiť čo najviac za čo najmenej času. Toto všetko sú však kvality, ktorými disponuje mužská energia – jang. Dnes sú však nielen muži, ale aj ženy od malička vedené k tomu, aby boli čo najvýkonnejšie, dobre zarábali a popri tom boli ešte aj dokonalými manželkami a matkami. Aby ženy zvládli tento tlak, mnohé v nich začnú v sebe vedome potláčať svoju prirodzenú ženskosť a naopak, využívať mužskú energiu. A tak sa často stáva, že ženy sa vrhajú na kariéru, pracujú od rána do večera, aby o nich náhodou niekto nepovedal, že ony sú “len“ doma a starajú sa o rodinu. Keď im skončí pracovná doba, čaká ich druhá šichta. Z kancelárie sa ponáhľajú vyzdvihnúť deti zo školy, zaviezť ich na krúžky, nakúpiť, navariť večeru. A keď ten ich bojovník príde večer domov, namiesto tepla a láskyplnej atmosféry ho čaká vystresovaná manželka, ktorá mu vyčíta, čo to vlastne od nej chce, veď ona celý deň drela ako kôň. Ideálna žena modernej doby je niečo ako Superman v sukni – všetko stíha s prehľadom, slušne zarába a je nezávislá. Je dobrou manželkou a milujúcou matkou, skvele varí, stará sa o domácnosť a ešte k tomu aj dobre vyzerá. Ženy sa dnes zo všetkých síl snažia byť dokonalé a všetko zvládať, a preto často používajú mužskú energiu, ktorá im dáva silu a výkonnosť. Vedome vystúpia zo svojej tradičnej role udržiavateľky rodinného krbu, oblečú si brnenie a vyzbrojené vstúpia na bojové pole, aby si merali sily s mužmi. Niektoré z nich sa dokonca naučia používať mužské zbrane tak dobre, že porazia každého chlapa, ktorý im príde do cesty. Vtedy si myslia, že uspeli a vychutnávajú si sladkú chuť víťazstva. Je však len ilúzia, ktorá sa po nejakom čase rozplynie a na srdci zanechá trpkosť a pocit nenaplnenia. Výsledkom tohoto nezdravého používania jangovej energie je skutočnosť, že sa ženy cítia zmätené a neisté samy sebou, odpojené od svojej ženskej podstaty. Ich duša plače. Na jednej strane cítia tlak zo strany spoločnosti, aby boli rovnako silné a výkonné ako muži. Na druhej strane kdesi v ich hĺbke svojej duše počujú tichý hlas Matky Zeme, ktorá ich volá, aby sa s ňou opäť spojili a naplnili svoje životné poslanie. Práve ona, Gaia, bola kedysi zdrojom ich tajomnej sily a krásy, pre ktorú boli muži ochotní vybojovať celé kráľovstvá. Kdesi vnútri cítia, že im niečo chýba, túžia opäť nájsť samy seba a spojiť sa so svojou podstatou. Nájsť ten povestný Svätý Grál, ktorý sa však neskrýva nikde inde než v nich samotných.

 

Tajomstvo ženskej sily

Poslaním ženy je prijímať, živiť a rozdávať túto lásku všade okolo seba. Jej sila nie je v boji, dobývaní a ovládaní. Naopak, kľúčom k objaveniu skutočnej ženskej sily je odovzdanie sa, plynutie s prúdom života a prijatie svojej vlastnej podstaty. Keď si to žena uvedomí a začne túto silu používať, každý bojovník pred ňou ochotne zloží svoje zbrane a odovzdá jej svoje kráľovstvo. Žena je nádobou, ktorá dáva mužovi priestor, aby mohol naplno prejaviť svoju energiu. Ukrýva v sebe nekonečný zdroj lásky, ktorý keď sa otvorí, dokáže zmeniť svet. Teraz žijeme v 21. storočí a spoločnosť sa od čias lovcov mamutov výrazne zmenila. Spôsoby, ktoré fungovali kedysi, už dnes len ťažko možno aplikovať v ich pôvodnej forme. Dôležité však je, aby sme si uvedomili, na akých hodnotách naša spoločnosť stojí a čo je pre nás skutočne dôležité. Aj v modernom svete, ktorý je rýchly a ponúka množstvo technických vymožeností, zastávajú muži aj ženy určité role. Každá z nich má svoje plusy a mínusy, silné aj slabé stránky. Keď sa však namiesto toho, aby spolu bojovali, naučia spolu žiť v láske, navzájom sa podporovať a rešpektovať svoje odlišnosti, dosiahnu pokoj a harmóniu. Ženy môžu byť dobrými manželkami a matkami a zároveň mať úspech a naplnenie v práci. Na to je však nevyhnutné, aby sa naučili naplno využívať svoj skrytý potenciál a neidentifikovali sa s niečím, čo im nie je vlastné.

 

Objavte v sebe bohyňu!

Ak vám vnútorný hlas našepkáva, že je čas znovu sa spojiť s vašou ženskou podstatou a objaviť svoju silu, nebojte sa nasledovať ho. Vykročte na cestu hľadania seba samej, kde vás na každom kroku čakajú nové a nečakané zážitky. Objavte v sebe bohyňu, ktorá možno dlhé roky spala, ale teraz nastal čas, aby sa prebudila. Ako na to? Predovšetkým s radosťou a ľahkosťou! Zabudnite na to, čo by ste robiť mali, lebo sa to od vás očakáva a začnite robiť veci tak, ako to cítite. Venujte čas sama sebe bez pocitu viny. Starajte sa o svoje telo s láskou a úctou, lebo telo je chrámom vašej duše. Jedzte zdravo a pravidelne sa hýbte. Môže to byť akýkoľvek druh cvičenia ako joga, pilates, aerobik či beh, dôležité však je, aby vás bavil. Alebo skúste tanec, ktorý vám pomôže lepšie precítiť celé telo a vyjadriť emócie cez pohyb. Nemusia to byť len organizované hodiny spoločenských tancov, skúste si zatancovať len tak, sama pre seba, na hudbu, ktorá sa vám páči. Spontánny tanec je skvelou terapiou, pomáha uvoľniť nahromadené emócie a prináša pocit šťastia. Venujte sa kreatívnej činnosti, maľujte, vyšívajte, nechajte svoje srdce prehovoriť. Môžete skúsiť aj rôzne workshopy, kurzy či ženské kruhy, kde vám láskavé vedenie a podpora ostatných žien pomôžu hlbšie sa ponoriť do transformačného procesu. Hľadajte, skúšajte a buďte otvorené všetkému, čo vám život prinesie. Buďte ako rieka, ktorá plynie a prijíma to, čo prichádza. Učte sa láske a objavujte jej rôzne aspekty a formy. Lebo láska je tým najvyšším cieľom a dôvodom, prečo sme tu.

text_ Alana Dev Priya