ČÍNSKA ASTROLÓGIA

ČÍNSKA ASTROLÓGIA

BaZi ANALÝZA

Vo chvíli, keď sa ocitneme na životných križovatkách a nevieme ako ďalej, alebo keď potrebujeme nájsť odpovede na otázky, ktoré nás trápia, vtedy je veľmi užitočné, ak sa pozrieme na svoj život z nadhľadu. ČÍNSKA ASTROLÓGIA pomáha človeku dozvedieť sa viac o sebe, svojom potenciáli a možnostiach, zorientovať sa v tom, čo sa aktuálne odohráva v jeho živote, ale tiež prináša navigácie v rôznych životných situáciách a dokáže ho nasmerovať vo všetkých dôležitých oblastiach. Poznanie samého seba, svojej životnej cesty, aktuálnych časových vplyvov, ale najmä vzťahov a životných súvislostí, potom uľahčuje rozhodovanie človeka a dáva mu väčší pocit istoty pri riešení dôležitých životných krokov.

VZŤAHY A PARTNERSTVO
SEBAREALIZÁCIA A KARIÉRA
DETI
FINANCIE
SPOLOČENSKÉ POSTAVENIE
VEDMOSTI A SEBAROZVOJ

BaZi – štyri piliere osudu
Ako to funguje?

Možno viete, že ste sa narodili v určitom roku čínskeho zvieratníka, a teda poznáte svoje ročné znamenie. Ročný pilier, ktorý tvorí čínske zviera v kombinácii s nebeským kmeňom (jedným z piatich elementov), je však len jeden zo štyroch pilierov nášho osudu a hovorí o základnom prejave človeka v širšom spoločenskom kontexte. Na základe mesiaca narodenia sa určí mesačný pilier, ktorý nás definuje v kariére, vo vzťahu k rodičom a nadriadeným. Deň narodenia určuje denný pilier, ktorý viac prezrádza o našom charaktere, o našich blízkych rodinných väzbách, o vzťahu s partnerom, aj o tom akých partnerov si podvedome priťahujeme do života. Hodinový pilier potom definuje to, čo po nás zostáva, hovorí o deťoch a sebarealizácii v práci. Systém čínskej astrológie, ktorý odkrýva všetky štyri piliere ľudského osudu sa nazýva BaZi.
Z BaZi analýzy čínskeho horoskopu sa dá odčítať množstvo informácií o vašom osobnom živote a jeho základných oblastiach – priatelia, sebarealizácia, kariéra, peniaze, postavenie v spoločnosti, rodičia, vedomosti. Rovnako však aj o živote vášho partnera, detí, rodičov, či obchodného partnera. Z porovnania jednotlivých horoskopov, môžeme potom rozprávať aj o vhodnosti a perspektíve daného vzťahu, či spolupráce. Čínsky horoskop navyše poskytuje informácie aj o časových aspektoch, keďže do nášho života vstupuje aj energia ročného cyklu (aktuálny čínsky rok) a desaťročných cyklov, ktoré sú u každého individuálne a ovplyvňujú život človeka na pomerne dlhé obdobie. Z časových aspektov vieme veľmi dobre predvídať vplyvy, ktoré človeku prichádzajú v jednotlivých obdobiach života. Poznanie zmien a impulzov, ktoré prichádzajú v čase, umožňuje lepšie koncentrovať energiu na dôležité oblasti života a pružne reagovať na budúcnosť.

Na aké otázky dokáže odpovedať čínska astrológia?

Aká je moja životná cesta?
Aké sú moje kvality a talenty? V akej oblasti sa mám realizovať?
Ako sa bude vyvíjať moja kariéra a peniaze?
Ako sa bude dariť mojím deťom?
Aká je perspektíva v mojom partnerskom vzťahu?
Žijem s vhodným partnerom?
Čo ma čaká v najbližšom čase?
Ako sa mám rozhodnúť v nejakej konkrétnej situácii?

Čo potrebujem pre analýzu môjho čínskeho horoskopu?

• svoj dátum narodenia – ideálne aj s hodinou

• dátumy narodenia osôb, s ktorými vstupujete do vzťahu (deti, partner, rodičia, obchodní partneri...)

• BAZI analýza trvá cca 2 hodiny

• objednať sa môžete na freya@badamcreative.sk
alebo na 0903 442 220

• cena analýzy je 100 € *

* Je dobré, ak poznáme aj hodinu svojho narodenia, aspoň v intervale dvoch hodín, v opačnom prípade sa dozvieme z čínskeho horoskopu o niečo menej informácií.

Čínska astrológia dokáže odpovedať na všetky dôležité otázky ľudského bytia. Je to komplexný systém predpovedania budúcnosti, ktorý je starý tisícky rokov a vychádza z čínskej kozmológie. Je založený na pôsobení polarít JIN a JANG a na cykle piatich elementov – DREVO, OHEŇ, ZEM, KOV a VODA. Ich vzájomnou kombináciou vzniká jedinečný horoskop každého človeka – osud a životná cesta, ktorú sme zvolili vo chvíli narodenia.