Najnovšia oficiálna súčasť tradičnej čínskej medicíny − Image Medicine ponúka komplexné liečenie človeka, ktoré nie je zamerané na potlačenie symptómov, ale smeruje k liečeniu samotnej podstaty ochorenia a k skutočnému stavu zdravia.


 

Celočínska asociácia tradičnej čínskej medicíny uznala Image Medicine ako svoju oficiálnu súčasť v júni minulého roku, ale ide o terapiu, ktorej korene siahajú 7 000 rokov do minulosti. Je založená na koncepte prúdenia vitálnej energie čchi, pôsobení síl jin a jang a cykle piatich elementov − podobne ako Čchi Kung, Feng Shui, Pakua, akupresúra, akupunktúra a Tai Čchi. Image Medicine vychádza z učenia legendárneho staročínskeho lekára Bian Que, ktorý žil za dynastie Zhou v 5.storočí pred n. l. Aby sme zistili, čo môže taký starobylý liečebný systém ponúknuť dnešnému človeku, oslovili sme terapeutku Image Medicine Zuzanu Stehlíkovú:

Prečo by sme na riešenie zdravotného problému mali zvoliť práve Image Medicine?

Terapia nemá žiadne nežiaduce účinky. Dopĺňa energetickú úroveň, harmonizuje telo aj dušu. Ide priamo k príčine problému. Ak rieši bolesť hlavy, vníma ju ako blikajúcu kontrolku v aute, nesnaží sa len o odstránenie príznakov, ale hľadá dôvod takéhoto prejavu organizmu. Image Medicine skúma skutočné príčiny ochorenia a terapeut ich v spolupráci s klientom krok po kroku odstraňuje. Spoločne smerujú k úplnému zdraviu – fyzickému, duševnému aj duchovnému. Aj Image Medicine, rovnako ako tradičná čínska medicína, pracuje metódami ako pulzová diagnostika, akupresúra, tuina masáž, bankovanie, moxovanie, akupunktúra.

Image Medicine vidí človeka ako celistvú bytosť a vychádza z prirodzenej schopnosti tela uzdraviť sa. Základnou úlohou terapeuta je naštartovať tieto samo ozdravovacie mechanizmy v tele.

 

Pri akých ťažkostiach pomôže?

 

Image Medicine využíva odlišné metódy diagnostiky a terapie ako západná medicína. Vníma ochorenie celistvo a tak pristupuje aj k liečbe. Je účinná pri všetkých druhoch zdravotných problémov, na rozdiel od západnej medicíny však vyžaduje aktívny prístup zo strany klienta a predovšetkým snahu zmeniť svoj súčasný stav smerom k zdraviu.

Image Medicine účinne pomáha pri ochoreniach zažívacieho traktu, pohybovej sústavy, aj chronických zápalových ochoreniach. V zásade, neexistuje ochorenie, pri ktorom by terapia nebola nápomocná.

 

Ako prebieha prvé sedenie? Musí prísť klient nalačno? Bude potrebovať doterajšie lekárske správy?

 

Základom diagnostiky je rozhovor s klientom, pri ktorom zistíme okruh problémov. Pri vyšetrení využívam pulzovú diagnostiku a diagnostiku vnútorných orgánov pohmatom. Nie je potrebné prísť nalačno, a nebudú potrebné ani správy od všetkých lekárov, ktorých klient navštívil. Klient príde na dohodnuté vyšetrenie, pohodlne si sadne, alebo ľahne, ja ho popočúvam, prehmatám, položím zopár otázok a začneme s terapiou podľa potreby. Zvyčajne to je masáž tuina, revitalizácia jednotlivých orgánov alebo bankovanie, moxa, akupresúra. Väčšina ochorení navyše veľmi úzko súvisí s nie úplne ideálnou životosprávou.

 

Nevyhnutná teda bude úprava životosprávy.

 

Veľakrát stačí, iba ju trošku poopraviť a liečebný efekt príde veľmi rýchlo. Nesprávne stravovanie je schopné zapríčiniť až 80 % ochorení, ktoré sa v súčasnej dobe nazývajú civilizačnými, preto býva potrebná zmena stravovacích návykov. Účinné sú aj špeciálne cvičenia, ktoré pomôžu veľmi efektívne a rýchlo rozhýbať celé telo a tiež zmeniť pohľad človeka na samého seba.

 

Je nutné vysadiť liečbu stanovenú praktickým lekárom?

Určite nie. Nie je to podmienkou. Image Medicine nie je v rozpore so západnou medicínou. Naopak, práve spoluprácou západnej a východnej medicíny je možné uzdravovať oveľa efektívnejšie, pretože sa vzájomne dopĺňajú.

 

Kedy môže klient očakávať zlepšenie?

Zlepšenie zvyčajne nastane už po prvom stretnutí. Závisí však od závažnosti a druhu problému, s ktorým klient príde. Vyliečenie je závislé nielen na terapeutovi, ale aj na klientovi. Nevyhnutné je dodržiavanie dohodnutých doporučení a aktívna spolupráca klienta. Počet terapií sa samozrejme líši aj podľa typu a závažnosti ochorenia.

 

 

Ako často bude nutné dochádzať na terapie?

Ideálny stav je denne, avšak to väčšinou nie je možné, takže obvykle 1 až 2 razy do týždňa.

V čase medzi terapiami sa klient venuje cvičeniam, ktoré sa naučil na sedeniach. Ich cvičením podporuje úspešnosť terapie.

 

Vylieči sa klient?

Keď bude veriť, že je chorý, bude chorý. Ak však bude seba vnímať ako zdravého človeka s prechodným stavom zdravotného diskomfortu, už mu nestojí nič v ceste za zdravím!

 

Tréning terapeutov, ktorí liečia pomocou metódy Image Medicine prebieha vo výskumnom inštitúte Kundawell v Pekingu, ktorý bol založený predstaviteľom školy Čung jüan čchi kung Majstrom Xu Mingtangom. Hlavným zameraním Inštitútu Kundawell je však výskum a liečenie chronických ochorení, pričom jeho jedinečnosť spočíva v individuálnom prístupe ku každému pacientovi, a to nielen skúmaní príčin ochorenia, ale aj pri stanovení spôsobu liečby. 

 

Zuzana Stehlíková,

terapeutka Image Medicine, Klinika Terra Medica

absolventka štúdia tradičnej čínskej medicíny pre Image Medicine terapeutov v Kundawell Inštitúte, sídliacom v Pekingu.

Štítky