Najväčší problém nás žien je, že strácame samé seba vo vzťahoch. Žijeme v ilúzii, že príde princ, ktorý nás pobozká ako Šípkovú Ruženku a zabezpečí nám šťastný život až naveky. Realita je však taká, že keď sa nezachránime samé, nikto to za nás neurobí.

Kríza ako príležitosť

„Šťastie neprichádza zvonka, ale zvnútra, vďaka vedomej práci na sebe. Keď prvotná zamilovanosť vyprchá a náš vyvolený zrazu nie je až taký ideálny, ako sme si vysnívali, sme smutné a rútime sa. To však nie je veľmi rozumné, pretože každá kríza je príležitosťou byť zrelšou, vyrovnanejšou a múdrejšou osobnosťou,“ ubezpečuje nás etikoterapeutka Katarína Lešková. To sa nám podarí, keď nájdeme vnútornú príčinu našej nespokojnosti a vedome s ňou pracujeme. Ak udržiavame intímny kontakt so zadaným, agresívnym alebo závislým mužom, mali by sme pochopiť, že nie sme žiadne obete. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že takéto typy vyhľadávajú nás, je to vzájomné. Je to naše rozhodnutie, koho si pustíme do svojho kruhu dôvery. Inokedy sa nám stáva, že nevieme lásku prijímať, pretože si myslíme, že jej nie sme hodné, lebo sme, napríklad, v detstve neboli dostatočne milované našimi otcami. Ako nám však môže partner dávať lásku, keď mu to svojim odmietaním znemožňujeme? A čo keď sa náš pocit nedostatočnej hodnoty prejavuje smerom k našej polovičke v podobe neustálych výčitiek, žiarlivých scén, zákazov a príkazov? Každý z nás s radosťou dáva lásku len tomu, kto mu dopraje slobodu. Skutočná láska nie je majetnícka, ale bezpodmienečná.

Zdroj radosti máme v sebe

„Na etikoterapeutických sedeniach sa učíme, že ak chceme byť naozaj šťastné, musíme pracovať na odvrátenej stránke našej osobnosti, meniť k lepšiemu najmä seba a menej sa sústrediť na chyby druhých,“ ozrejmuje Katarína Lešková a dodáva, že nikto z nás nemá právo kázať inému, ako má žiť. Ani my predsa nemáme rady, keď nám niekto hovorí čo máme robiť. Takisto nemáme právo súdiť, lebo ani my neskáčeme od radosti, keď nás iní kritizujú. Keď sa takto chováme, škodíme tým najmä sebe. „Dobré vzťahy nám prinesie len praktikovanie súcitu a bezpodmienečnej lásky, a uvedomenie si, že slobodná vôľa človeka je posvätná. Keď sme prajné, spokojné a nie sme zviazané negatívnymi emóciami, dostaví sa pocit neuveriteľnej úľavy“, sľubuje etikoterapeutka. Okrem toho nie je zdravé, ak sa upíname len na jeden zdroj radosti. Hrozí nám totiž závislosť, vďaka ktorej sa ochudobňujeme o príval energie, ktorú môžeme získať nielen od muža, ale aj od iných žien, detí, zvierat, z dobrého jedla, pitia, prechádzky, športu či umenia. Nemali by sme zabúdať, že svet je neuveriteľne pestrý a rozmanitý. „Jediný zdroj, na ktorý je zdravé sa upínať, je naše vnútro, odkiaľ vyviera duchovná energia. Keď ju v sebe objavíme, upokojíme sa, pretože z tohto zdroja prichádza pocit bezpečia a naozajstnej nezávislosti od vonkajších podmienok, a to neobmedzene,“ vysvetľuje Katarína Lešková. Ľudský mozog je neuveriteľne plastický. Ak si budeme tieto poznatky pravidelne pripomínať, jedného dňa sa začneme podľa nich aj správať. Najprv sa nám to bude dariť len občas, neskôr začneme konflikty redukovať na minimum. „Na porozumenie seba samých a posilňovanie vnútornej vyrovnanosti slúžia v etikoterapii hĺbkové rozhovory a overené meditačné techniky. Tie však nemajú zmysel samé osebe, musia byť aplikované v praxi, to znamená v každodennej interakcii s ľuďmi,“ uzatvára terapeutka.

Katarína Lešková etikoterapeutka

Na klinike Terra Medica vykonáva poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a etikoterapiu. Tieto terapie pomáhajú človeku zmeniť postoj k sebe, k svojmu okoliu, k vzťahom, nájsť alebo spresniť zmysel svojho bytia a dosiahnuť emocionálny nadhľad nad svojim životom. Absolvent terapií získa vnútornú vyrovnanosť, harmóniu a pokoj v duši. Otvorí sa mu cesta k uzdravujúcej, samoobnovujúcej energii ľudského tela. Proces je možné podporiť liečivou silou stravy a bylín. Ide teda o terapiu sebavýchovou, pričom klient je sám jej aktívnym účastníkom. Katarína Lešková kombinuje metódy klasickej etikoterapie s Bachovou terapiou a liečebnými meditačnými technikami, ktoré vychádzajú z tradícií tibetského budhizmu. Pri svojich konzultáciách vedie klientov podľa zakladateľa etikoterapie Ctibora Bezděka k vedomému formovaniu mysle v duchu princípov etického dobra. Transformuje negatívne psychické stavy ako sú hnev, žiarlivosť, rôzne formy strachu, neistotu a úzkosť na vyrovnaný a harmonický životný postoj, ku ktorému sa človek dopracuje vedomou prácou na sebe. Tento proces podporuje meditačnými technikami, pri ktorých sa klient naučí ľahšie ovládať myšlienky a emócie. Na vyváženie ťažko ovládateľných emócií používa ako podpornú terapiu Bachove kvetové esencie, ktoré dostane klient namiešané na mieru podľa toho, s akým typom emocionálnych ťažkostí sa stretáva.  

Čo je etikoterapia? Prevezmite zodpovednosť za svoj život a osobnostný rast

Etikoterapia vidí príčinu chorôb v nezdravých vzťahoch k sebe, k druhým i k tomu, čo nás presahuje. Ide teda o liečenie pravdou o sebe. Hľadanie duchovných príčin chorôb je súčasťou každej celostnej terapie, ktorá chápe človeka ako jednotu tela, duše a ducha, v etikoterapii je nachádzanie nových postojov, zmena zvykov a harmonizácia vzťahov primárne cestou k skvalitneniu životného štýlu, k rozšíreniu osobného potenciálu, k naplneniu snov a cieľov. Vedľajším, nesporne zmysluplným produktom tohto procesu, je uzdravenie na všetkých úrovniach. Klient sa v dôsledku prevzatia zodpovednosti za svoj osobný rast lieči sám tým, že v priebehu terapie pochopí a následne odstráni vnútornú príčinu ochorení. Čo liečime pomocou etikoterapie? Etikoterapia hľadá príčiny ochorenia. Keď sa terapeut s klientom dopátrajú k dôvodom ochorenia, potom nastupuje jasná otázka: Kto má s tou príčinou právo niečo spraviť? Klient sa sám rozhoduje, či si ponechá staré zvyky a postoje, hoci vidí, že výsledkom je ochorenie, alebo sa rozhodne, že s nimi zabojuje, že sa môže poučiť z chýb a prebudovať svoje postoje a uzdraviť sa. Etikoterapia je schopná liečiť všetko, čo klient sám chce. Hranice metódy sú vlastne hranicami organizmu. Je teda možné vyliečiť sa z rôznych chorôb, pri ktorých ešte v organizme neprebehli nezvratné patologické procesy. Diagnostické metódy etikoterapie Úlohou terapeuta je počúvať klienta, počúvať ho oveľa dlhšie, ako je to možné v nemocnici. Ide o úplne pasívne, ale zvnútornené počúvanie, takže celý priestor vyplní príbeh človeka. Tak sa nevyhnutne vykryštalizuje to, čo je "choré" v jeho živote. Vnútorným počúvaním sa terapeut dostane hlboko do schémy, kde choroba vzniká. Nepotrebuje presnú lekársku diagnózu, tá je väčšinou známa a často aj dlhé roky liečená. V diagnostickej časti teda terapeut spolu s klientom hľadá zlozvyk, a keď ho nájdu, klient má na výber, či v ňom bude pokračovať alebo bude hľadať cesty, ako ho zmeniť. Metódy liečby etikoterapie Etikoterapia sama o sebe nelieči, človeka však podporuje a pomáha mu v procese sebauzdravovania. Nevyhnutnou zložkou tohto procesu je hľadanie príčin ochorenia na hlbokých úrovniach a podpora vedomého duchovného rastu tých, ktorí sa rozhodli prevziať zodpovednosť za svoj život a rozhodli sa uzdraviť sami. Terapeut ich vedie k tomu, aby urobili samostatné rozhodnutia o zmene postojov, zvykov a vzťahov smerom k pravde, otvorenosti a rovnocennosti. Všetci tu máme rovnakú úlohu: žiť vlastný život a nie životy druhých...

Prečo si vybrať Terra Medicu

Už päť rokov presadzuje kinika Terra Medica na Slovensku holistický prístup ku zdraviu. Skúsený terapeutický tím vníma človeka ako celok, v ktorom sa spájajú vplyvy z vonkajšieho prostredia s vnútorným svetom každého z nás. Ku každému klientovi pristupuje terapeut individuálne a ponúka mu liečenie "šité na mieru". Cieľom je dosiahnuť stav dokonalej harmónie tela a duše na prírodnej báze, bez chémie a bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.

www.terramedica.sk

text_ Dana Haščáková