DOTYK hrá v živote ľudí nenahraditeľnú úlohu. Zámerom tantrickej masáže je dotykmi uvoľniť a rozprúdiť energie v tele a spustiť nepoznané procesy. Tantrická masáž pracuje so sexuálnou energiou  ako so základnou životnou esenciou, z ktorej sa rodí život. Dotknite sa svojich tiel, sŕdc a duší. Zažite dobrodružstvo zdieľania energií. Doprajte si liečenie a následnú radosť z prežívania vzťahov na novej, doteraz nepoznanej úrovni.

Pri tantrickej masáži ide v prvom rade o láskyplný vedomý dotyk, ktorého zámerom je priviesť prijímajúceho do stavu maximálneho uvoľnenia. Tento stav umožňuje veľmi účinne precítiť nabudené energie. Telo je vnímavejšie na zmyslové podnety – aj jemný dotyk dokáže spôsobiť doslova búrku v tele. Počas masáže sa môžu uvoľniť dlho zadržiavané energie alebo bloky na fyzickej i citovej úrovni. Proces tantrickej masáže je tak prospešný nielen pre telo ale aj pre dušu.

Dovoľte si prijímať

Zážitok z tantrickej masáže môže byť naozaj veľmi hlboký. Väčšinou ide o niečo nové, neobyčajné, v gastronómii by som to prirovnal napríklad k sushi. Treba však povedať, že jedinečnú a lahodnú chuť tohto gastronomického skvostu si nevychutná každý. Rovnako je to aj v prípade tantrickej masáže. Tá umožňuje človeku dostať sa do kontaktu so sebou samým, so svojím telom a v neposlednom rade umožňuje zážitok, ktorý je pre veľa ľudí v dnešnej dobe nepoznaný – dovoliť si prijímať. Z našej skúsenosti vieme, že často by sme sa rozdali, urobili veľa vecí pre druhých, či už z úprimnej snahy pomôcť, alebo jednoducho preto, lebo nevieme povedať NIE. Nie sme však zvyknutí dopriať rovnakou mierou sebe, či dostávať priehrštím od druhých. Dovoliť si prijímať a dostávať je však prvým predpokladom na to, aby ste si vychutnali tantrickú masáž.


Techniky a zážitky

Čas strávený na tantrickej masáži je výlučne o prijímaní a dostávaní na fyzickej, mentálnej a najmä energetickej úrovni. Nakoľko je tantrická masáž len všeobecný pojem, zahŕňajúci niekoľko druhov masáží a techník, je vhodné mať vopred zámer, s ktorým do procesu vstúpite. Masáž môže mať charakter čisto relaxačný, kedy prichádza k hlbokej a silnej regenerácii, vďaka nabudenej energii. Iný druh masáže môže pracovať so sexuálnou energiou, kde sa nejedná o bezúčelnú sexuálnu stimuláciu, ako o dômyselne prepracovaný systém, ktorý človeka môže posunúť do iných vibrácií, do stavu rozšíreného vedomia. Zážitok spojený s týmto procesom je len ťažko opísateľný. Ďalší rozmer tantrických masážnych techník, kombinovaný s poznatkami o ľudskom tele a jeho meridiánoch, nám pomáha identifikovať rôzne energetické bloky v tele a umožňuje aj ich odstránenie. 

Hranica intimity 

Je pravdou, že pri tantrickej masáži sa pracuje s celým telom, nevynímajúc yoni a lingam (tantrické pomenovanie pre ženské a mužské pohlavné orgány). Zámerom práce so sexuálnou energiou je jej nabudenie a následné rozvádzanie po tele. Stupeň intímneho dotyku závisí vždy od pocitu a voľby prijímajúceho. Čím viac sa dokáže uvoľniť, tým hlbší proces môže nastať. Pri tantrickej masáži ide často o veľmi silný emotívny i fyzický zážitok, ktorý pretrváva aj niekoľko dní. Je preto vhodné si na masáž vyhradiť dostatok času a po nej zostať v pokoji a vnímať nové energie, tak dlho, ako si vaše telo bude žiadať.


Energia vôkol nás

Tantra nás učí, že všetko na tomto svete je vytvorené z energie, a to zo sexuálnej energie. My sami sme rovnako stvorení zo sexuálneho spojenia našich rodičov. Tantra hovorí o jednom druhu energie, ktorý však môže mať rôzne podoby - podoby lásky, radosti, potešenia ale aj strachu, nenávisti a podobne. Pre naše šťastie je dôležité uvedomovať si všetky tieto formy základnej sexuálnej energie a vedome s nimi pracovať. Aj sem vás môže priviesť tantrická masáž. Do sveta vibrácií, uvoľnenia a objavenia nového rozmeru seba samých – cez to, čo všetko dokážete pomocou vášho tela vnímať a zažívať. Môže vám pootvoriť dvierka a pomôcť nazrieť do hlbín svojho vnútra. Čím lepšie bude poznať seba, tým harmonickejšie môžete vytvárať svoje vzťahy na všetkých úrovniach fyzického, citového i hlbšieho duševného spojenia.

 

  • Zámerom tantrickej masáže pre ženy je pomocou vedomého a láskyplného dotyku prebudiť a rozvinúť prúdenie energií vo fyzickom a energetickom tele.
  • Maximálne uvoľnenie pri masáži vám umožní ponoriť sa do vlastného vnútra a precítiť hlboko svoju intimitu.
  • Ide o veľmi liečivý a hlboký proces, ktorý je podporený skúsenosťami z tantrickej praxe a práce s telom, emóciami a energiou.