Cyklický time manažment ženy


Keď žena žije, pracuje a tvorí v súlade so svojím cyklom

 

Čo si budeme hovoriť – žijeme rýchlu dobu. Svet sa prepája čoraz viac, moderné technológie nám v mnohom uľahčujú život, no zároveň urýchľujú všetky procesy. To, čo trvalo niekedy pár dní, dnes vybavíme za niekoľko minút. Spoločnosti sú nastavené na ustavičný rast, zvyšovanie výkonov, zefektívňovanie všetkého na čo najvyššiu možnú mieru. Lebo len tak sa dá udržať tempo, lebo len tak sa môžeme mať dobre, či lepšie ako včera.

My ženy sme tiež neodmysliteľnou súčasťou tohto celého. Väčšinou plníme niekoľko rolí súčasne – sme dcérami a pomáhame rodičom, sme matkami a vychovávame deti, sme partnerkami a vytvárame rodinné zázemie pre našich mužov, pracujeme a napĺňame svoje poslanie (vo svojom vlastnom podnikaní, či v pracovnom pomere). Veľa z nás uviazne v pasci, že chceme byť v každej z týchto rolí perfektné. Chceme byť čo najlepšími dcérami, čo najmilujúcejšími matkami, najláskavejšími partnerkami a čo najúspešnejšími vo svojej práci. Veľakrát nás však táto túžba po dokonalosti dostáva do silného energetického vyčerpania, kedy sa z nás stávajú unavené a podráždené ženy, a to všetko v záujme toho, aby svet okolo nás fungoval čo najlepšie a naši najbližší mali všetky svoje potreby uspokojené.
Nuž, priznávam sa dobrovoľne – v tejto neustále sa točiacej pasci som sa dlhý čas vrtela aj ja a nevedela ako z toho von. Snažila si ukradnúť čas na oddych, túžila aspoň jeden deň nič nerobiť, nebyť taká podráždená, nevyčítať si, koľko som toho nestihla, lebo energia už chýbala. Nerozumela som tomu, prečo niekedy dokážem robiť niekoľko vecí naraz a byť v pohode a niekedy ma vyčerpávalo už len samotné „bytie“. Hľadala som odpoveď na otázku, prečo niekedy dokážem sedieť nad počítačom a vypĺňať excelovské tabuľky s úplnou ľahkosťou a niekedy by som najradšej pobehovala medzi ľuďmi, rozprávala sa s nimi a počúvala ich príbehy a za počítač by ma nedostali dobrovoľne ani náhodou.

SPRÁVNE NALADENÉ NA CYKLUS FUNGUJEME V INEJ ENERGII

Dnes, po mnohých kurzoch, intenzívnom mentoringu, ale najmä pozorovaní samej seba a počúvaní svojho vnútorného JA už viem, že my ženy sme skutočne cyklické. A náš cyklus netvorí len pár dní v mesiaci, keď krvácame. Naším cyklom je každý jeden deň mesiaca, kedy vďaka hormonálnym zmenám v našom tele cítime rôzne emočné, či fyzické zmeny. Naša premenlivosť je pre nás ženy veľkým darom. Práve táto premenlivosť sa odráža v 4 fázach, ktoré sa striedajú v rámci nášho cyklu a každá z nich prináša so sebou aj určité zosilnené schopnosti. Pokiaľ o nich vieme a dokážeme ich využívať vo svoj prospech, začneme vnímať, že zrazu fungujeme akoby v inej energii a náš život žijeme s väčšou ľahkosťou a najmä radosťou.   
My ženy sa skrátka nachádzame v nepretržitom prúde, neustálych premenách a tak ako sa premieňa Luna, tak sa premieňame aj my. Veď už aj samotné označenie obdobia krvácania – menštruácie – pochádza z latinského slova mensis, čo je pomenovanie pre mesiac. Luna nám môže byť v tomto veľkou inšpiráciou, lebo tak ako sa ona premieňa a s gráciou vstupuje do svojich jednotlivých fáz, tak aj my môžeme každú z fáz nášho cyklu vnímať ako príležitosť zapracovať na niečom inom a zamerať sa na tú schopnosť, či vlastnosť, ktorá je vtedy najsilnejšia.

 

ŠTYRI FÁZY ŽENSKÉHO CYKLU

1_ dynamická
2_ ovulačná
3_ predmenštruačná
4_ menštruačná

Dĺžka menštruačného cyklu sa môže u každej ženy líšiť, za normálnu priemernú dĺžku sa považuje cyklus v rozpätí 21 až 35 dní. Je však potrebné povedať, že trvanie každej z týchto fáz nemusí byť rovnako dlhé – menštruačná fáza spravidla trvá 3 – 5 dní (a jej koniec sa nemusí výlučne viazať na okamih ukončenia krvácania). Najdlhšou fázou je, ženami najmenej obľúbená, predmenštruačná fáza, ktorá môže trvať často aj 10 – 12 dní. Prechod medzi jednotlivými fázami nebýva jasne určený, spravidla fázy prechádzajú plynule jedna do druhej a nezriedka sa môže stať, že môžete cítiť v jednom dni zosilnené schopnosti dvoch fáz naraz. Priznám sa, že ja to tak mávam častoJ.

 

Dynamická fáza – archetyp PANNA

Začína spravidla po skončení menštruácie (aj keď jej vplyv môžeme cítiť už aj v posledné dni krvácania). Každú z fáz cyklu možno prirovnať k niektorému z ročných období a s dynamickou fázou je spojená jar. Obdobie, keď po dňoch zimného spánku a útlmu začína opäť všetko naokolo kvitnúť, začína sa v nás prebúdzať nová svieža sila. Dynamická fáza je rovnako tak spojená s archetypom Panny – mladého dievčaťa, ktoré je plné nadšenia, má odvahu skúšať nové veci, no občas je veľmi netrpezlivé a tak trocha sebecké.
Keď sa bavíme o cyklickom time manažmente – aké to máme v tejto fáze v zamestnaní? V tejto fáze nám narastá tak fyzická ako aj psychická energia, sme pozitívne naladené a orientované na vonkajší svet. V tomto období zároveň fungujeme veľmi silno v mužskej energii. Chceme podávať výkon, chceme súperiť, sme veľmi sebavedomé a sebaisté. Našou silnou stránkou je logické a analytické myslenie, sme racionálne a konáme pragmaticky. Nuž, v takomto naladení je najlepšie, keď môžeme pracovať samostatne, pretože nám chýba tímový duch. Zároveň nám málokto bude stačiť, keďže svieža energia sa premieňa do silnej potreby skúšať nové výzvy, s radosťou sa chopíme nových projektov a rozbiehame nové veci.
Mnoho žien, s ktorými som sa rozprávala sa snaží v tejto energii fungovať celý mesiac. Bohužiaľ skôr, či neskôr, narazia na svoje energetické zdroje, ktoré sú limitované hranicami nášho vlastného organizmu. Pokiaľ sa teda ženy snažia fungovať rovnako výkonne v každej z ďalších fáz svojho cyklu, a to bez rešpektovania prebiehajúcich fyzických, psychických, či hormonálnych zmien, časom sa stane, že aj v dynamickej fáze sa cítia unavené a bez energie.

Ovulačná fáza – archetyp MATKA

Nástup ovulačnej fázy môžeme zaznamenať už okolo 10. dňa cyklu. Často sa zvykne prekrývať ešte s doznievajúcou dynamickou fázou. Najčastejšie ju môžeme zachytiť v našich prejavoch smerom k vonkajšiemu okoliu. Naša sebaistota, pozitívne naladenie a optimizmus naďalej narastá, fyzická energia kulminuje, avšak už nie sme také netrpezlivé, nedočkavé a aktívne. Sme síce plné energie, ale pokojne budeme pasívne počúvať niekoho druhého. Naša potreba hnať sa dopredu sa postupne vytráca, dokážeme o sebe dávať vedieť už len samotným bytím, našou prebúdzajúcou sa ženskou charizmou. Ovulačná fáza je spojená s ročným obdobím leta. Teda časom lásky, sexu, romantiky a zvodných šiatJ. Je tiež spojená s archetypom Matky – láskavej ženy, ktorá sa snaží harmonizovať vzťahy v rodine, ženy, ktorá empaticky počúva druhých a snaží sa im pomáhať. Jej rodina je na prvom mieste a práca je zrazu niekde v pozadí.
Ako to máme v tejto fáze v zamestnaní? Toto je fáza, v ktorej vďaka darom počúvania a empatie dokážeme najlepšie komunikovať so zákazníkmi, obchodnými partnermi, či pracovníkmi na úradoch. Vďaka svojej trpezlivosti, charizme a prejavovanej empatii dokážeme odzbrojiť takmer každého a využijúc našu schopnosť jemnej manipulácie dokážeme dosiahnuť svoj zámer, a to dokonca bez toho, aby sa pri tom druhá strana cítila nepríjemne. Keďže sme viac v tele ako v hlave a myslíme menej racionálne a logicky, v tejto fáze nám nejdú úlohy vyžadujúce detailnú analýzu, či dlhé sedenie pri počítači. Sme radšej medzi ľuďmi, v spoločnosti, kde komunikujeme, počúvame, užívame si spoločné chvíle. Svoju ovulačnú fázu zaručene rozoznám v dĺžke mojich pracovných rozhovorov s klientmi, ktoré sa zvyknú predlžovať s prehlbujúcou sa ovulačnou fázou. Starostlivosť matky sa však dokáže pretaviť aj do starostlivosti o akýkoľvek projekt, ktorý nám je zverený, budeme sa oň najmä v tejto fáze starať s láskou a vyživíme ho všetkým potrebným.

Predmenštruačná fáza – archetyp ČARODEJNICA

Dostávame sa k najmenej obľúbenej fáze väčšiny žien. Fáze, ktorá je zvyčajne najdlhšou zo všetkých. Fáze, ktorá je sprevádzaná mnohými fyzickými, či psychickými symptómami predmenštruačného syndrómu. Ženy sa často v tomto období sťažujú na bolesti v podbrušku, v krížovej oblasti, cítia zväčšujúce sa bolestivé prsia a mierne naberajú na váhe, nakoľko telo zadržuje vodu. K tomu sa často pridružuje precitlivenosť, prehnané emočné reakcie, kritickosť zameraná tak smerom k sebe ako aj k druhým. Úplne najpodstatnejšie v tejto fáze je, že sa nám ženám mení perspektíva vnímania. Teda to, čo bolo včera ešte v pohode, nás dnes už rozčuľuje. S čím sme pred pár dňami ešte v pohode bez problémov súhlasili, dnes vidíme kritickým okom a nachádzame množstvo chýb. S predmenštruačnom fázou je spojené ročné obdobie jeseň – obdobie, kedy začína útlm, opadávajú listy, no zároveň je to aj obdobie zberu úrody, všetkého toho, čo sme zasadili, čo sme starostlivo polievali a čomu sme umožnili rásť a rozvíjať sa. Je to čas, kedy sa príroda pripravuje na obdobie zimného spánku. Bohužiaľ tak ako mnoho ľudí má rado len jar a leto, lebo s jeseňou prichádza chlad a sychravý čas, tak aj mnoho žien má rado len dynamickú a ovulačnú fázu, ale nevedia si vychutnať a doceniť dary premenštruačnej a menštruačnej fázy. Čarodejnica – to je archetyp ženy spojený s touto fázou. Žena, ktorej sa otvára veľmi silný intuitívny kanál, žena ktorá dokáže vidieť a vnímať súvislosti oveľa zreteľnejšie.
Aké dary môžeme v premenštruačnej fáze využiť v zamestnaní? Na začiatku premenštruačnej fázy fungujeme v práci rovnako výkonne ako v dynamickej fáze. Často dokonca ešte efektívnejšie, pretože práve v tejto fáze máme našu schopnosť dokončovať veci a systematicky riešiť všetko, čo treba, rozvinutú na maximum. Dokážeme bez problémov sedieť dlhší čas pri počítači, tvoriť, systematicky pracovať na menších úlohách a byť plne sústredené, kým ich neukončíme. Cítime , že so sťahujúcou sa energiou, aj nám viac vyhovuje byť iba so sebou samou, mimo veľkej komunity ľudí.  

Postupne, spolu s prehlbujúcou sa fázou, nám však začína ubúdať fyzická energia. Môže sa u nás dostaviť pocit preťaženosti úlohami a požiadavkami, čo v nás v konečnom dôsledku môže spúšťať stres. A to býva často dôvod, prečo máme tendenciu reagovať na svoje okolie precitlivene. Táto fáza nám však prináša aj dva nesmierne silné dary – schopnosti. Zosilnenú intuíciu a prebudenú kreativitu. Práve v tejto fáze nám, vďaka napojeniu na naše podvedomie, prichádzajú rôzne nápady, či riešenia dlho odkladaných vecí, ktoré sa akoby vymykajú logickému mysleniu. Sme nesmierne tvorivé a preto nás v práci tešia najmä kreatívne úlohy. A ešte jedna dôležitá vec – našu kritickosť, ktorá je v tejto fáze na maxime, môžeme dokonca aj pozitívne využiť. Pretože práve vďaka nej dokážeme vidieť trhliny, či slabé miesta projektov, vidíme, čo by nemuselo fungovať a vnímame súvislosti tam, kde by sme ich štandardne ani nehľadali. Treba však tiež povedať, že v tejto fáze už komunikujeme s ľuďmi úsečnejšie, čo môžu najsilnejšie vnímať najmä naši kolegovia, či klienti. Pracovné problémy si oveľa viac pripúšťame a berieme ich viac osobne.

Menštruačná fáza – archetyp VEDMA

Je poslednou fázou v rámci mesačného cyklu. Ukončuje kruh a to na viacerých úrovniach. Je spojená s ročným obdobím zimy. Obdobím, kedy všetko odpočíva, naberá silu na nové začiatky. Obdobím, kedy v prírode panuje pokoj a stiahnutie dovnútra. Archetypom spojeným s touto fázou je Vedma – žena, ktorá vie. Myseľ ženy sa v tejto fáze prepína do hlbokého meditatívneho stavu a začína vidieť to, čo je skutočne dôležité. Tento stav mysle má svoje pozitíva ale aj úskalia – najmä preto, že žena nie je úplne prítomna tu na Zemi a časť jej bytosti sa nachádza akoby niekde úplne inde. Sama to najviac cítim počas šoférovania v období menštruácie, preto sa vtedy snažím dlhým cestám za volantom vyhýbať. V tejto fáze dokážeme jednoducho vidieť hlboko do podstaty vecí, vnímať prečo niečo nefunguje, čo treba odstrániť, aby sme s niečím vedeli pohnúť. Menštruačnú fázu sprevádza veľmi silná únava, celkový útlm a potreba úplného stiahnutia sa do seba, pretože energie z vonkajšieho sveta si viac púšťame k sebe a nakoľko sme oveľa viac zraniteľnejšie, nevieme sa voči nim chrániť a môžu nás ešte viac vyčerpať.
Ako zladiť menštruačnú fázu so zamestnaním? Najdôležitejšie je, aby si žena počas tejto fázy strážila svoje energetické zdroje a najmä si dopriala dostatok odpočinku na ich dobíjanie. Cyklický time manažment je najmä o plánovaní si aktivít a činností v jednotlivých fázach cyklu. Rozumiem, že nežijeme niekde v laboratóriu ani na opustenom ostrove a potrebujeme aj počas menštruačnej fázy pracovať. Niektoré veci sa skrátka nedajú odložiť. Čo je však najdôležitejšie – skúsiť si aj prácu podľa dostupných možností plánovať tak, aby sme si počas tejto fázy dopriali čo možno najviac času na oddych. Pozrieť sa na to, či sa niektoré veci v práci nedajú posunúť, či spraviť vopred, aby sme si vytvorili v tomto období dostatočný čas na regeneráciu síl. Mnoho žien využíva v tomto období aj možnosť home officu ( pokiaľ majú takú možnosť), predsa len pracovať pri šálke teplého čaju doma z gauča s počítačom, či telefónom v ruke, môže byť v tejto fáze omnoho znesiteľnejšie. Pomôže aj krátka prechádzka na čerstvom vzduchu a prípadne krátky 20 minútový spánok aj počas dňa. V tejto fáze nám skutočne nepôjdu úlohy vyžadujúce logické myslenie, či intelektuálne diskusie. Rovnako tak je náročné zvládať v tomto čase napríklad celodenné vystupovanie pred ľuďmi, či dlhé hodiny strávené pri počítači. Je to proste tak – nič nás teraz neženie dopredu, chceme byť pasívne, chceme byť... iba byť a najlepšie niekde samy so sebou. Keďže nás pobyt vo vonkajšom svete vyčerpáva, v komunikácii s druhými ľuďmi môžeme byť veľmi úsečné, čo sa však dá najmä v práci využiť pri komunikácii s nepríjemnými klientmi, či keď potrebujeme niečo ukončiť. Pretože práve táto fáza je na ukončovanie vecí vhodná – a to na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach.

Jedna vec je istá, keď si v menštruačnej fáze dovolíme oddychovať, dovolíme dočerpať svoje energetické zdroje, vráti sa nám to v podobe skutočnej sily a energie v dynamickej fáze, kedy hravo doženieme všetko to, čo sme počas menštruácie odložili. Rovnako sa nám to vráti v podobe naplno rozvinutej charizmy a žiariaco zvodnej osobnosti v ovulačnej fáze. Naša predmenštruačná fáza môže byť tiež viac znesiteľnejšou, ba dokonca sa postupom času môžeme naučiť tešiť z jej darov. Priznám sa, že pre mňa je v poslednej dobe skutočne najviac obľúbenou fázou a už by som ju nevymenila za nič na sveteJ.

ČO NÁM MÔŽE POMÔCŤ?

Pri práci s našou cyklickosťou a poznávaní jednotlivých zosilnených schopností každej z fáz môžeme použiť niektoré z nasledujúcich cyklických pomôcok:

cyklická mapa, ktorá nám môže slúžiť na lepšie poznanie svojho cyklu, poznanie ako sa u nás striedajú jednotlivé fázy, ako dlho nám trvajú a práve cez zápisky v nej dokážeme naplno vnímať našu cyklickosť

cyklický magnet – veľmi užitočná vec tak pre ženy ako aj mužov – a to nielen doma, ale aj v práci. Vďaka nemu viete dať aj svojmu okoliu najavo ako to aktuálne máte, magnetka (napríklad na chladničke) vám dokáže pripomenúť, aké schopnosti máte v tej ktorej fáze najsilnejšie a čo vám prípadne nejde. Zároveň pomáha aj mužom zorientovať sa, ako s Vami komunikovať a prípadne s čím Vám majú pomôcť.

knihy o ženskej cyklickosti – na trhu ich je už skutočne veľmi veľa

Cyklický time manažment je nielen o fungovaní a naladení sa v každej z fáz v práci. Je to aj o tom, ako vieme dary každej z fáz využiť v našom partnerstve, či v rodine.

 

Keď sa správne naladíme na našu premenlivosť, budeme môcť lepšie využiť dary každej z fáz nášho cyklu v prospech vlastnej energie, ale aj v partnerstve, v rodine či v práci.

Daniela Krušinská Trudičová
pracuje už takmer 19 rokov v korporátnom svete, no napriek tomu, či možno práve preto je nadšenou vyznávačkou cyklického time manažmentu. Vidí v ňom veľký prínos pre životy žien – pokiaľ sa dokážu lepšie a viac vnímať a zároveň rešpektovať svoje premeny v rámci cyklu. O tejto téme preto prednáša nielen pre ženy, ale aj pre mužov. Sama zo svojej skúsenosti zistila, že aj mužov naša cyklickosť zaujíma (možno viac ako by si ženy mysleli) a chcú našej premenlivosti porozumieť. Vytvára tiež priestor na stretnutia pre mamy a dcéry, kde sa spoločne rozprávajú o puberte, zmenách, ktoré sa v tomto období dejú a o menštruačnom cykle ako nástroji na lepšie spoznanie seba samej. Rovnako sa venuje terapiám duše a je sprievodkyňou žien cez rôzne prechodové obdobia v ich živote.

Text_Daniela Trudičová