15 tipov ako odhaliť manipulátora vo vzťahu

Každý z nás sa už pravdepodobne ocitol v situácii, keď sme prikývli na niečo, čo sme v skutočnosti ani nechceli. Boli sme len málo asertívni, alebo sme sa stali obeťou manipulácie?  Zvyčajne nám potom zostala trpká príchuť z vytvoreného tlaku a boli sme nahnevaní – či už na seba, alebo na dotyčného človeka. Ešte dobre, že sme na to vôbec prišli...

V skutočnosti manipulujeme všetci. Deti svojich rodičov, rodičia deti, šéfovia zamestnancov. Manipulujú partneri i priatelia. Niekedy vedome, niekedy nevedome, v snahe dosiahnuť čo potrebujú. Avšak od bežnej “naivnej“ manipulácie je dôležité odlíšiť tú vedomú manipuláciu a rozoznať ľudí – typických manipulátorov, ktorí majú tendenciu ovládať iných pre dosiahnutie vlastných cieľov.

Čo je to vlastne manipulácia a prečo sa to deje?

Manipulácia ako pojem pochádza z latinského slova manus, čo v preklade znamená ruka –  “ručné ovládanie“. Z určitého pohľadu je manipulácia akoby hra, v ktorej sa manipulátor snaží za pomoci určitých neetických techník (ako je klamstvo, polopravda, prekrúcanie...) ovládať myslenie človeka či dokonca skupiny ľudí. Manipulátor je v komunikácii veľmi zručný a rafinovane mení myslenie danej osoby, aby ovplyvnil jej emócie a následne konanie. Osoba si často ani neuvedomuje, že je obeťou manipulátora, stráca nadhľad a nechá sa vťahovať do jeho logiky.

Možno identifikovať viac ako 70 znakov v  prístupoch a správaní  manipulátorov, avšak pre našu ochranu si povieme aspoň o niektorých z nich. A prečo pre našu ochranu? Pretože v rukách manipulátora prestávame byť sami sebou. Pod tlakom hrozby, alebo falošných výhod sa dostávame do zmätku a hrozí, že prestaneme rozlišovať, čo je pre nás skutočne dobré.

Manipulátor nie je agresor vo fyzickom zmysle slova (môže to byť i šarmantná dáma). Je to psychický agresor, ktorý poznáva ľudí a potom veľmi premyslene a zákerne ťahá nitky komunikácie a správania sa tak, že osoba podľahne jeho vplyvu.  Obratne tlačí osobu k múru, vynucuje si názor, či rozhodutie. Často vyvoláva pocity viny. Za svojím cieľom ide veľmi dôsledne a na úkor partnera.

AKO ODHALIŤ MANIPULÁTORA?

 1. Klame. Nepodáva pravdivé informácie a vie o tom.  Keď to odhalíme vykrúca sa, spochybňuje nás, bagatelizuje situáciu, alebo ju zahrá do outu. Podáva len tie informácie, ktoré podporujú jeho zámer, ostatné informácie zatajuje, alebo im dáva iný motív, prekrúca.
 2. Často sa snaží izolovať adresáta od okolia, aby zostal predovšetkým pod jeho vplyvom.
 3. Citovo vydiera. V adresátovi vzbudzuje nepríjemné pocity, aby ho donútil k niečomu, čo pôvodne nemal v úmysle a čo manipulátorovi prospeje. Neostýcha sa zruinovať obeť citovo i finančne.
 4. Priamo alebo nepriamo sa vyhráža, alebo celkom otvorene vydiera. Naznačuje adresátovi, že by sa mohlo niečo stať, keby nevyhovel jeho požiadavke.
 5. Mení svoje názory, správanie a city podľa situácie alebo osoby, s ktorou je v kontakte.
 6. Má snahu znížiť sebaúctu adresáta pravdivými aj nepravdivými útokmi na jeho osobu.
 7. Svoje žiadosti zakrýva zdanlivo logickými dôvodmi.
 8. Vzbudzuje u ostatných pocity viny, odvolávajúc sa pritom na rodinné vzťahy, priateľstvo, lásku, profesionálnu zodpovednosť. Útočí na morálny kredit.
 9. Prenáša zodpovednosť na iných, alebo sa zo svojej zodpovednosti snaží vykrútiť.
 10.  Spochybňuje kvality, schopnosti a osobnosť druhých, snaží a vyvolať dojem, že “má navrch“.

11. Dokáže zo seba urobiť obeť, aby ho ostatní ľutovali.

12.  Neznáša kritiku a dokáže popierať celkom zrejmé fakty.

13. Je presvedčivý, jeho slovný prejav znie logicky, avšak jeho postoje, činy a  
       spôsob života svedčia o pravom opaku.

14. Používa lichôtky, aby sa zapáčil, dáva darčeky, alebo nečakane preukazuje
       drobné služby.

15. Ide za svojím cieľom veľmi dôsledne.  Nepriamo prinúti adresáta robiť veci,    
       ktoré by pravdepodobne z vlastnej vôle nerobila.

Keby sme sa pozerali na manipuláciu ako  na hru, mohli by sme povedať, že je tvorivá. Nebezpečne tvorivá – vždy v neprospech obete. Napriek rôznym variáciám správania, psychológovia identifikovali ich základné profily.

4 TYPY MANIPULÁTOROV

SYMPAŤÁK  
Okúzľujúci, príťažlivý. Lichotí a vypočítavo chváli. Vyhýba sa priamej zodpovednosti. Berie si čo chce a sám nič nedáva. Dokáže zručne profitovať zo situácie materiálne i finančne.

ALTRUISTA  
 V
šetko pre vás urobí, všetko dá, aj keď to nechceme. Automaticky čaká satisfakciu. Nedá sa mu nič odmietnuť. Pomoc otvorene nežiada, no očakáva ju. Vnucuje sa a postupne zvyšuje svoje nároky.

AUTORITATÍVNY
Z
ľahka ostatnými pohŕda, dáva na obdiv svoje schopnosti. Zhadzuje a kritizuje druhých, vzbudzuje strach a posilňuje svoju moc.       Nanucuje okoliu svoje postoje.

NESMELÁ OBEŤ
Drží sa v pozadí, mlčí. Nevyjadruje otvorene svoje potreby,  ale hľadá ochranu. Vydiera vlastnou bezmocnosťou. Ľudí posudzuje nepriamo, obratne vyvoláva konflikty.

Prečo podliehame manipulácii?

Dôvodov môže byť niekoľko. Možno preto, lebo nemáme ujasnené vlastné hodnoty, emócie či potreby, možno nedokážeme svoje potreby otvorene vyjadriť, možno je pre nás dôležitejšie uspokojiť potreby iných a nie naše vlastné. Môžeme mať obavu, že prídeme o priazeň, lásku, partnerstvo, alebo jednoducho nie sme dostatočne asertívni a silní, aby sme dokázali povedať NIE. 

Úplne najdôležitejšie je rozpoznať že ide o manipuláciu, čo nie je vôbec ľahké. Avšak často stačí, keď si po manipulatívnej hre sami pre seba položíme otázku, o čo vlastne išlo a vnímame svoje pocity. Cítime sa dobre v tom, že sme niekomu vyhoveli a pomohli mu? Alebo sme zo seba sklamaní, že sme si neustáli svoje postoje? Naše telo nám povie pravdu.

Manipulácia je nebezpečná!

 1. Ak vyhovieme manipulátorovi, prichádzame nielen o čas a energiu, ale i o vlastnú dôstojnosť. Manipulátor si totiž našu ústretovosť neváži. Má iba bod k dobru, že dosiahol svoj cieľ a postupne môže zvyšovať svoje nároky.
 2. Ak sme v područí manipulátora, podieľame sa na jeho neschopnosti, ktorá môže rásť výmenou za náš falošný pocit, že jedine my sme tí, ktorí to dokážu urobiť, zariadiť, vymyslieť... ktorí ho dokážu zachrániť.
 3. Ak si oklieštime priestor pre vlastné rozhodovanie, nežijeme svoj život.  V snahe zapáčiť sa, či z neschopnosti vzdorovať strácame vlastnú identitu a stávame sa hračkou v rukách manipulátora. Pri dlhodobom živote v područí (napríklad v partnerstve) má takýto vzťah vážne psychické dôsledky.

Ako z toho von?

Predpokladom, aby sme manipuláciu rozoznali a vzopreli sa jej, je vlastná sebahodnota a sebaúcta. Viem kto som, čo je pre mňa dôležité, aké sú moje postoje, zásady, ciele. Mám zdravé názory, dostatok informácií a viem sa na seba spoľahnúť. Viem, kde sú moje hranice.  Dokážem si samostatne riadiť svoj život aj so zodpovednosťou a dôsledkami, ktoré to prináša.

Vo východných kultúrach veria, že zlý duch zmizne, keď ho pomenujeme.  Vyskúšajte to napríklad takouto formuláciou: Mám pocit, že ma teraz tlačíš do niečoho, čo skutočne nechcem.  Alebo sa cvičte v asertívnom odmietaní: NIE, toto nepôjde (bez vysvetľovania dôvodov manipulátor by ich zručne využil pre ďalšiu manipuláciu), Neviem čo by som robil na tvojom mieste, ja sa na to určite nedám..., Mrzí ma čo sa ti stalo, no v tomto ti určite nepomôžem, Toto je už nad rámec, to sa mi nepáči, to neurobím...,  Teraz ti neodpoviem, potrebujem si to premyslieť, NIE, už mám iný program,...
Pri op
ätovnom naliehaní je dôležité opakovať iba tú jednoduchú vetu, pre ktorú ste sa rozhodli, bez ospravedlňovania a udávania dôvodov. Nezabudnite, že manipulátor je zručný v komunikácii a bude sa pokúšať hľadať iné cesty, aby vás zlomil. Preto je dôležité byť pevný vo svojom rozhodnutí a neustúpiť, ak to považujete za správne. Tiež netreba útočiť na manipulátora, nič mu nevyčítať, iba trvať na svojom. To je signál, že ani v budúcnosti sa nenecháte ovládať... 

Manipulácia je záhadná vo svojich východiskách, avšak jednoznačná v dosiahnutí cieľa   zneužitie partnera. Končí iba jasným vymedzením hraníc, či prerušením vzťahu. A to musíme urobiť sami... najlepšie čo najskôr. Manipulátor svoj vzorec správania nezmení a ak mu to nevyjde u vás, nájde si ďalšiu obeť.  

text_ Daniela Mináčová